Puheterapiapalvelut | Sanasolina Oy

 

sample image Toimin puheterapeuttina tarjoten lasten ja nuorten puheterapiapalveluita yksilöterapiana koti- ja laitoskäynteinä sekä vastaanotollani Porvoossa.

Olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana vuodesta 1994 ja valmistunut Helsingin yliopistosta puheterapeutiksi filosofian maisterin tutkintoon 1991.


Erityisosaamistani ovat tukiviittomat, kuvin tuettu kommunikaatio ja alle kouluikäisten lasten kielelliset häiriöt. Puheterapiapalvelut toteutetaan suomen kielellä.

Olen Kelan avoterapiapalveluiden tuottaja sopimuskaudella 2019-2020 (sekä mahdolliset optiovuodet 2021-2022).

Liisa Mikkola, puhelin: 050 495 1217
Vastaanotto: Sammontie 1, 06150 Porvoo

Ota yhteyttä | Katso kartta >

Tiloissani työskentelee myös toimintaterapeutti Sari Saariaho Toimintaterapia Hyrrä.

 

Terapia-alueet
?

 

sample imagePuheeseen ei juurikaan kiinnitä huomiota ennen kuin se syystä tai toisesta heikkenee tai puuttuu. Kaikille puheen ja kielen kehittyminen ei ole itsestäänselvyys. Lapsi tulee puheterapeutin vastaanotolle usein lastenneuvolan suosituksesta esimerkiksi johtuen äännevirheestä, kuten vaikeudesta ääntää r- tai s-kirjainta. Joskus lapsen puhe voi olla ikätasoonsa nähden vähäistä tai epäselvää tai lapsella saattaa olla vaikeuksia ottaa kontaktia muihin ihmisiin. Puheterapeutin apua ja ohjausta tarvitaan myös änkytyksen hoitamiseksi.

 

Terapiaa vaativia ongelmia voivat olla...

  • Dysfasia
  • Kehitysvammaisten kielelliset ongelmat
  • Dyspraksia
  • Viivästynyt puheen ja kielen kehitys
  • Lukihäiriöt
  • Kuulovammat
  • Änkytys
  • Artikulaatiohäiriöt
  • Kita- ja suulakihalkiot

 

Kohti parasta lopputulosta...

Lähtökohtana puheterapiassa pidetään hyvää vuorovaikutussuhdetta asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapian alkaessa tehdään aina yksilöllinen terapiasuunnitelma ja toimintatavoista sekä ajallisista tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista: Varhain aloitettu ja riittävän tiivis puheterapia antaa parhaita tuloksia.